Nu bliver Aula taget i brug

Den 11. januar 2021 tager forældre og pædagoger i dagtilbuddet i Syddjurs Kommune den nye kommunikationsplatform, Aula i brug. Platformen, som i forvejen er blevet brugt i folkeskolerne siden efteråret 2019, skal fremover også bruges til kommunikationen mellem institution eller dagpleje og hjemmet. Det bliver altså den samme løsning, som skoler og dagtilbud kommer til at bruge. Målet med Aula er at lette hverdagens kommunikation med en platform, der understøtter et godt og konstruktivt samarbejde. Aula giver rum til, at hver enkelt dagtilbud kan udvikle en plan for den gode kommunikation i deres institution og tilpasse Aula-løsningen derefter. Er du som forældre i tvivl om, hvordan du logger på Aula, er der hjælpe at hente i denne folder.

Aula er allerede i brug på alle Syddjurs Kommunes 11 folkeskoler. 

Privatskoler og privat udbudte dagtilbud bruger ikke Aula.

Hvordan kommer udrulningen til at forløbe for dagtilbuddene?

Udrulningen af Aula på dagtilbuddene kommer til at forløbe sådan, at der vil være 12 ugers udrulning med kommunal og institutions opsætningen inden medarbejderne kommer på december 2020. Derefter vil der være 3 uger ibrugtagning med en udrulningsprøve inden forældrene kommer på i starten af 2021. Figuren viser fasen for udrulning af Aula på dagtilbuddene.

Udrulning af Aula